جوشکارسیار

جوشکارتهران

آهنگر سیار

آهنگر تهران

تعریف جوشکاری با قوس الکتریکی

 

این فرآیند یک نوع  جوشکاری ذوبی است لبهای  کاردر اثر گرمای قوس ذوب شده است و مذاب لبه ها ب کمک مذاب حاصل از ذوب باهم مخلوط شدهو سپس منجمد شده و قطعات بهم جوش میخورند.

ابتدا به وسیله الکترود ذغالی و سپس با الکترود فلزی بدون روپوش فرآیند جوشکاریو قوس الکتریکی درست میشود و در سال ۱۹۰۵میلادی  الکترود کشف شدباعث سادگی شروع  کارو بهبود پایداری قوس و کیفیت جوش گردید .

و بدلیل قابلیتهای زیاد و از جمله حمل و نقل راحت و استفاده از کابل های بلندتردر صورت نیازو استفاده از الکترودهای متنوع از نظر آلیاژ در زمینه ساخت و تعمیرات بار میرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *