الکترود شناسی

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     الکترود میله ای است فلزی یا غیر فلزی که جریان الکتریکی از آن عبور نموده و قوس بین نوک آن و سطح کار برقرار می گردد. تقسیم بندی الکترودها…  … ادامه مطلب