عیوب جوش

جوشکار سیار جوشکار تهران آهنگر سیار آهنگر تهران   در جوشکاری رعایت نشدن بعضی ار اصول منجر ب پیدایش یسری از عیوب میشود. لکه ی قوس .برخورد نوک الکترود ب سطح کار .قرار دادن انبر معیوب روی سطح کار .شل شدن انبر اتصال  … ادامه مطلب

الکترود شناسی

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     الکترود میله ای است فلزی یا غیر فلزی که جریان الکتریکی از آن عبور نموده و قوس بین نوک آن و سطح کار برقرار می گردد. تقسیم بندی الکترودها…  … ادامه مطلب

جوشکاری و برشکاری اکسی استیلن

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     جوشکار با اکسی گاز از روشهای ذوبی بوده انرژی حرارتی لازم از فعل و انفعال شیمیایی حاصل از سوخت گاز سوختنی با اگسیژن تامین میگردد.   مزایا تجهیزات آن ساده… ادامه مطلب

ابزار شناسی

جوشکاری سیار جوشکاری تهران آهنگری تهران آهنگری سیار آچار رنج وسیله ای است برای نگهداری لوله و کنترل آن و نیز باز و بسته کردن پیچ و لوله هااز اتصالات مورد استفاده قرار میگیرد.   قسمتهای مختلف بدنه یا دسته فک ثابت… ادامه مطلب

ابزار شناسی

جوشکاری تهران جوشکاری سیار آهنگری تهران آهنگری سیار خط کش نوار فولادی است  بروی آن براساس اینچ و میلیمتر مدرج شده است. انبردست وسیله ای است برای برداشتن قطعات و بست پیچ گونیا ابزاری است برای پیداکردن زاویه قایم ۴۵درجه… ادامه مطلب

انواع تیغه اره

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     انواع تیغه اره   دندانه درشت-دارای ۱۴تا ۱۶ دندانه در اینچ برای بریدن فلزات و فولاد نرم. دندانه متوسط-دارای۱۸تا۲۳دندانه در اینچ برای بریدن فلزات و فولادهای سخت دندانه ریز-۲۸تا۳۳دندانه در… ادامه مطلب

ابزار شناسی

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر سیار آهنگر تهران سوهان  وسیله ای است ک با آن میتوان از سطح قطعه ای براده برداری کرده و به آن تغیر شکل داد. سوهان از قسمت بدنه آجدار.دنباله و دسته تشکیل شده است انواع… ادامه مطلب

وسایل و تجهیزات مربوط ب نکات ایمنی

  جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر سیار آهنگر تهران     ۱٫محافظت چشم در برابر تمامی موارد جوشکاری و برشکاری ۲٫محافظت گوش در برابر میزان سر و صدا ۳٫محافظت از سوختگی  و آتش سوزی  در عملیات جوشکاری و برشکاری  

اصول جوشکاری

جوشکارسیار جوشکارتهران آهنگر سیار آهنگر تهران تعریف جوشکاری با قوس الکتریکی   این فرآیند یک نوع  جوشکاری ذوبی است لبهای  کاردر اثر گرمای قوس ذوب شده است و مذاب لبه ها ب کمک مذاب حاصل از ذوب باهم مخلوط شدهو سپس منجمد شده و قطعات بهم… ادامه مطلب