انواع تیغه اره

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     انواع تیغه اره   دندانه درشت-دارای ۱۴تا ۱۶ دندانه در اینچ برای بریدن فلزات و فولاد نرم. دندانه متوسط-دارای۱۸تا۲۳دندانه در اینچ برای بریدن فلزات و فولادهای سخت دندانه ریز-۲۸تا۳۳دندانه در… ادامه مطلب

ایمنی عمومی

جوشکاری تهران جوشکاری سیار آهنگری تهران آهنگری سیار   شامل شرایط و وضعیت هایی است که همه ی حالات جوشکاری و برشکاری در آن بکار میرود نظیر تهویه پوشش و لباس کار وسایل و تجهیزات مربوط ب نکات ایمنی تهویه… ادامه مطلب

۵ اشتباه مرسوم در فرایند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)

در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی، پیروی از موارد ذیل از شروط لازم جهت ایجاد یک جوش عالی است. مشاهده پاس جوش موجب می شود که جوشکار بتواند متغییرهای جوشکاری مانند ولتاژ، آمپر، طول قوس و زاویه دست را به… ادامه مطلب