الکترود شناسی

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     الکترود میله ای است فلزی یا غیر فلزی که جریان الکتریکی از آن عبور نموده و قوس بین نوک آن و سطح کار برقرار می گردد. تقسیم بندی الکترودها…  … ادامه مطلب

جوشکاری و برشکاری اکسی استیلن

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     جوشکار با اکسی گاز از روشهای ذوبی بوده انرژی حرارتی لازم از فعل و انفعال شیمیایی حاصل از سوخت گاز سوختنی با اگسیژن تامین میگردد.   مزایا تجهیزات آن ساده… ادامه مطلب

ابزار شناسی

جوشکاری سیار جوشکاری تهران آهنگری تهران آهنگری سیار آچار رنج وسیله ای است برای نگهداری لوله و کنترل آن و نیز باز و بسته کردن پیچ و لوله هااز اتصالات مورد استفاده قرار میگیرد.   قسمتهای مختلف بدنه یا دسته فک ثابت… ادامه مطلب

ابزار شناسی

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر سیار آهنگر تهران سوهان  وسیله ای است ک با آن میتوان از سطح قطعه ای براده برداری کرده و به آن تغیر شکل داد. سوهان از قسمت بدنه آجدار.دنباله و دسته تشکیل شده است انواع… ادامه مطلب

۵ اشتباه مرسوم در فرایند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)

در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی، پیروی از موارد ذیل از شروط لازم جهت ایجاد یک جوش عالی است. مشاهده پاس جوش موجب می شود که جوشکار بتواند متغییرهای جوشکاری مانند ولتاژ، آمپر، طول قوس و زاویه دست را به… ادامه مطلب