ایمنی عمومی

جوشکاری تهران جوشکاری سیار آهنگری تهران آهنگری سیار   شامل شرایط و وضعیت هایی است که همه ی حالات جوشکاری و برشکاری در آن بکار میرود نظیر تهویه پوشش و لباس کار وسایل و تجهیزات مربوط ب نکات ایمنی تهویه… ادامه مطلب

نکات ایمنی در جوشکاری

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار نکات ایمنی در جوشکاری یکی از مسایل مهمی ک در جوشکاری بویژه مسیولین ارگاه باید ب آن دقیقا توجه کنند نکات ایمنی میباشد. آسیب بر کارگرانبا خسارات جانی و گاه مالی غیر… ادامه مطلب

۵ اشتباه مرسوم در فرایند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)

در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی، پیروی از موارد ذیل از شروط لازم جهت ایجاد یک جوش عالی است. مشاهده پاس جوش موجب می شود که جوشکار بتواند متغییرهای جوشکاری مانند ولتاژ، آمپر، طول قوس و زاویه دست را به… ادامه مطلب