عیوب جوش

جوشکار سیار جوشکار تهران آهنگر سیار آهنگر تهران   در جوشکاری رعایت نشدن بعضی ار اصول منجر ب پیدایش یسری از عیوب میشود. لکه ی قوس .برخورد نوک الکترود ب سطح کار .قرار دادن انبر معیوب روی سطح کار .شل شدن انبر اتصال  … ادامه مطلب

جوشکاری و برشکاری اکسی استیلن

جوشکار تهران جوشکار سیار آهنگر تهران آهنگر سیار     جوشکار با اکسی گاز از روشهای ذوبی بوده انرژی حرارتی لازم از فعل و انفعال شیمیایی حاصل از سوخت گاز سوختنی با اگسیژن تامین میگردد.   مزایا تجهیزات آن ساده… ادامه مطلب

ابزار شناسی

جوشکاری تهران جوشکاری سیار آهنگری تهران آهنگری سیار خط کش نوار فولادی است  بروی آن براساس اینچ و میلیمتر مدرج شده است. انبردست وسیله ای است برای برداشتن قطعات و بست پیچ گونیا ابزاری است برای پیداکردن زاویه قایم ۴۵درجه… ادامه مطلب

۵ اشتباه مرسوم در فرایند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)

در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی، پیروی از موارد ذیل از شروط لازم جهت ایجاد یک جوش عالی است. مشاهده پاس جوش موجب می شود که جوشکار بتواند متغییرهای جوشکاری مانند ولتاژ، آمپر، طول قوس و زاویه دست را به… ادامه مطلب